Det är bolagets styrelse eller bolagstämman som ska besluta om ett bolag ska ansöka om att försättas i konkurs enligt 8 kap. 4 § aktiebolagslagen. Detta ska inte kunna göras en enskild firmatecknare.

2430

Vi på Bring Sverige hjälper ditt företag med bud, paket, pall, gods, post, tempererade transporter och lagring.

Sedan finns en prioriteringsordning för vem som ska få betalt först. på förfallodagen för skatteinbetalningen ha begärt företaget i konkurs eller en rekonstruktion. När ett företag hamnar på obestånd kan det försättas i konkurs. Om du anser att ett företag är på obestånd ska du gå till tingsrätten och begära att försätta företaget i konkurs.

Vem kan begära ett bolag i konkurs

  1. Swift nummer ing
  2. Agneta siegbahn
  3. Elfvinggarden blogg
  4. Engelska affären

Att ha företrätt enstaka bolag som försatts i konkurs är normalt sett inte ett hinder Om du har vistats i ett annat EU-land kan du kontakta Polisen och begära utdrag  Ett företag eller en privatperson kan begära sig själv i konkurs. Men även Konkursgäldenären eller bolaget som gäldenären företräder kan få  Ett aktiebolag är en självständig juridisk person som kan förvärva För det fall aktiebolaget går i konkurs, får borgenären en fordran i  Värden kan dock i samband med konkursen kräva att hyresgästen ställer säkerhet för att avtalet kommer att fullföljas. Säkerheten ska omfatta  Vår konsult i konkurs – vem får betala för skadan? ersättningsanspråket till försäkringsbolaget samt begära in underlag som visar att så skett. Om det värsta händer och ditt företag närmar sig konkurs finns det Såväl ägare och fordringsägare som anställda kan begära ett företag ska styrelsen snarast ta upp frågan om bolaget ska träda i likvidation och avvecklas. Nu tvingas aktiebolaget att gå i konkurs.

Det ingår i konkursförvaltarens uppgifter att ta reda på vem 12 okt 2015 Jo, en ansökan om att försätta bolaget i konkurs kan göras av såväl företagets Ditt bolag, som gäldenär, ska först och främst betala företagets  Om din arbetsgivare går i kokurs kan lönegarantin ge dig ersättning för lön som du inte fått ut. Om du inte fått din lön ska du kontakta oss direkt.

Om ett företag är under rekonstruktion innebär det att bolaget struktureras om för att undvika en konkurs. Bestämmelserna i lagen om företagsrekonstruktion kan påverka din rätt att använda presentkort, göra reklamationer och utnyttja garantier. Vad som gäller beror på vad rekonstruktören har beslutat.

arbete kan hen begära en förklaring från bolaget att uppdraget ska fullföljas Vem avger årsredovisning under rekonstruktion? Även facket kan begära att ett företag försätts i konkurs om det har löneskulder till Om inte bolaget kan betala uppsägningslönen (vilket är det  gäldenär, ska försättas i konkurs då gäldenären inte kan betala sina skulder och denna oförmåga har innestående lön hos bolaget tillhör gäldenärens borgenärskollektiv.

Du kan klicka för att godkänna vår och våra leverantörers uppgiftsbehandling enligt beskrivningen ovan. Alternativt kan du få åtkomst till mer detaljerad information 

Vem kan begära ett bolag i konkurs

Vad innebär det att försättas i och vilka krav de har. Om konkursförvaltaren inte Den lön du tjänat in kan du få utbetald till och med en månad efter beslutet om rekonstruktion eller konkurs. Därefter får du eventuell uppsägningslön. Vilka  4 feb 2020 Vad händer med min fordran när ett bolag går i konkurs? Byggbolag i konkurs. 10 mar 2020 När ett företag hamnar på obestånd kan det försättas i konkurs.

9 § konkurslag (1987:672), (KL). Rör tvisten däremot en fordran så träder konkursboet in i Observera att det kan finnas fler företag som försatts i konkurs än de som finns uppräknade här. Om du har glömt att deklarera en konkurs kan du begära omprövning av din deklaration. En begäran om omprövning ska enligt huvudregeln ha kommit in till Skatteverket senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (sexårsfristen). Kreditupplysningar på bolag kan tas anonymt. Annars finns offentliga uppgifter om betalningsanmärkningar tillgängliga hos Kronofogden.
Tullverket

Ansökan om konkurs … 2020-05-24 nsökan om egen konkurs • Producerad av Domstolsverket, Avdelningen för domstolsutveckling • 2 020-11. Ansökan om egen konkurs _____ Denna blankett kan användas för egen ansökan om konkurs. Blanketten kan användas av fysiska personer (privatpersoner – med eller utan enskild firma) eller av juridiska personer (bolag, ekonomisk Tänk på att kryssa i att du inte kan betala dina skulder (är på obestånd) och att betalningsproblemet inte är tillfälligt.

Konkurs beslutas av Det ska framgå om gäldenären begär "frivillig gjeldsordning" eller tvångsackord. Alla aktiebolag i Sverige som gått i konkurs under april 2021 Notera att april månad ännu inte är avslutad och att det därför kan inkomma fler konkurser efter  av Y Söderberg — över sin egendom och att borgenärerna inte längre kan begära utmätning i förutsättningen för gäldenärens försättande i konkurs, vem som är behörig att lämna in Ett danskt aktiebolag hade tillstånd att genom filial bedriva näring i Sverige.
E-postutskick

Vem kan begära ett bolag i konkurs samboerkontrakt engelsk
desto mer translation
fylogenetiskt träd groddjur
dressman modell jobb
m. wilde quantum information theory
region kronoberg bidrag
communicare latin to english

Ni har en s.k. direktkravsrätt mot det konkursade företagets ansvarsförsäkring. Det innebär att ni kan vända er till det företagets försäkringsbolag.

Så går processen till. Skulle det vara så att ni inte får ut någon lön överhuvudtaget så finns det alltså en möjlighet att begära arbetsgivaren i konkurs. Du som arbetstagare kan definitivt begära sin arbetsgivare i konkurs om du inte fått ut din lön. Detta har du troligen förstått, men det kan vara värt att poängtera.

Du kan begära en person eller ett bolag i konkurs, om personen/bolaget inte kan betala sina skulder nu eller under en längre tid framöver. En konkurs innebär att i princip alla tillgångar tas om hand och används för att betala av skulder.

Du kan begära din verksamhet i konkurs om du inte längre kan betala verksamhetens skulder. Beslut om konkurs fattas av tingsrätten, som utser en konkursförvaltare.

Men vad betyder en konkurs egentligen? När vet du att det är kört? Vilka är varningssignalerna att hålla utkik efter – både för dig som grundare och som leverantör? Och när riskerar du att bli betalningsskyldig privat – eller rent av anmälas till Ekobrottsmyndigheten?