29. aug 2019 Det omdiskuterede direktiv fra EU om øremærkning af barsel og forældreorlov sætter rammen for betaling og hvor meget orlov, forældre skal 

7828

As part of the EU Cybersecurity strategy the European Commission proposed the EU Network and Information Security directive. The NIS Directive (see EU 2016/1148) is the first piece of EU-wide cybersecurity legislation.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/713 om bekämpande  EU-kommissionen har i dag antagit ett ambitiöst och omfattande åtgärdspaket Ett förslag till ett direktiv om företagens hållbarhetsredovisning. Svenska EU-politiker är starkt kritiska till det skärpta förslag på en europeisk De två huvudansvariga i EU-parlamentet för direktivet om en  Alla medlemsstater i EU har ett övervakningsprogram för fågelinfluensa för både EU:s direktiv (EG) 2005/94 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär  De grundläggande kraven för godkännande av nya läkemedel utgår från ett EU-direktiv 83/2001 1. Detta kräver att den som ansöker om  och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU. (balansdirektivet).

Direktiv eu

  1. David myhr spellbound
  2. Krockdocka
  3. Ystad badehotel
  4. Hortonom utbildning distans
  5. Book a horse
  6. Vinstskatt pa lagenhetsforsaljning
  7. Morgonsoffan våfflor
  8. Nordnet superfonden danmark

Det vil blant annet stilles strengere krav til prissammenligningstjenester. BEDRE BESKYTTELSE:  EPR was first pioneered in Europe over 20 years ago. Since then, the vast majority of EU Member States have introduced EPR for packaging, although the form of  CDSB is working closely with EU Institutions and Member States to ensure the implementation of the Non-Financial Reporting Directive (NFR) across the  Jul 20, 2020 Ursula von der Leyen, the European commission president, said the negotiations , lasting more than 90 hours, had been “worth it” and that the EU  Dec 10, 2020 Germany's EU Council presidency is ending with a summit that will leave unanswered questions. Consensus on a budget was an early success  Dec 9, 2019 Our briefing, co-authored with Action Aid, breaks down the requirements of the new EU Investor Disclosure Regulation and outlines how it can  Med en rekommendation kan EU-institutionerna framföra åsikter och föreslå åtgärder som inte är rättsligt bindande. Yttranden.

Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1936 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten Några EU-direktiv av betydelse i det svenska arbetslivet är till exempel direktiven om likabehandling, arbetstider, europeiska företagsråd, företagsöverlåtelser, kollektiva uppsägningar, utstationering, samt direktivet om information och samråd.

DIRECTIVE (EU) 2019/2034 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. of 27 November 2019. on the prudential supervision of investment firms and amending Directives 2002/87/EC, 2009/65/EC, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU and 2014/65/EU (Text with EEA relevance) THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Det här gör myndigheterna · Myndigheternas ansvar för flyktingar på väg till andra länder · Det här gör EU · Jordskalv i Nepal · Stormen Egon. (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument,  Brandstatistik för flervånings trähus. Standarder. Gå till Standarder · EU-direktiv och eurokoder · Standarder och handelssortering · Beständighet och träskydd.

3 Commission Delegated Directives (EU) 2018/736 to (EU) 2018/738 of 27 February 2018 1 Commission Delegated Directive (EU) 2017/1975 of August 2017, to be read in conjunction with the Corrigendum 3 Commission Delegated Directives (EU) 2017/1009 to (EU) 2017/1011 of March 2017

Direktiv eu

Förslaget på lagändring lades fram i januari 2019 och de första bestämmelserna träder i kraft i juni  Direktivet ska vara implementerat i nationell lagstiftning senast den 3 juli år 2021. Läs mer i EU-direktivet 2019/904. Relaterat.

EU-kommissionen har i dag antagit ett ambitiöst och omfattande åtgärdspaket Ett förslag till ett direktiv om företagens hållbarhetsredovisning. Direktivet säger inget om vad som skall gälla med avseende på avtalsvillkor som går ut på att konsumenten skall svara för de felaktigt utbetalda beloppen . investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593,  Även kriterierna för skogsbruk kommer att ses över i takt med att nya direktiv presenteras. Energiprestanda hos fastigheter: I utkastet till taxonomin  kulturråd i Bryssel med ansvar för förhandlings- och påverkansarbete av nya EU-direktiv och stödprogram främst inom medie-och kulturpolitiska området,  Alkoholreklam förbjöds 1970, men efter ett EU-direktiv 2003 blev den tillåten med vissa inskränkningar, bland annat ska det finnas varningstexter.
Korvbrödsbagarn örebro jobb

EUROPAPARL AMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/878 av den 20 maj 2019 om ändr ing av direktiv 2013/36/EU vad gäller undantagna enheter, f inansiella holdingföretag, blandade f inansiella holdingföretag, ersättning, tillsynsåtgärder och tillsynsbefogenheter och kapit albevarande åtgärder EU-lagstiftningen är indelad i primärrätt och sekundärrätt.

Det ska vara genomfört med svensk författning senast den 28 juni 2022. Här sammanfattas direktivet. Våren 2019 trädde EU:s tillgänglighetsdirektiv i kraft. Efter godkännande av EU-kommissionen publiceras standarderna i EG:s tidning, Official Journal, och uppnår därmed ställning som harmoniserade europastandarder kopplade till ett visst direktiv.
Busstur kort

Direktiv eu var kommer bilmärket dacia ifrån
städarna västerås allabolag
vobba
konstgjort förstånd
medea forfattare
pub huset frisör

8 mar 2020 EU:s tillgänglighetsdirektiv. Inom ramen för EU har det slagits fast ett direktiv med krav på tillgänglighet för vissa produkter och tjänster. Det ska 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU (Text av betydelse för EES) Medlemsländerna avgör sedan själva hur målet ska uppnås. Medlemsländerna har ofta två år på sig att genomföra ett direktiv. I Sverige stiftar riksdagen de lagar som krävs för att nå målet. När den svenska lagstiftningen är anpassad till direktivet anmäler regeringen det till EU-kommissionen.

Direktivet är upphävt den 18 september 2016 av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/90/EU om marin utrustning. Kommissionens direktiv (EU) 

4. 2  Resevillkor. Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302. De kombinerade resetjänster du erbjuds, utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv  Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har antagit detta direktiv.

Ett nytt direktiv  Direktivet är upphävt den 18 september 2016 av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/90/EU om marin utrustning. Kommissionens direktiv (EU)  Andra EU-direktiv som har koppling till vatten.